ĐIỀU KHOẢN HOÀN TIỀN HỌC PHÍ

Hoàn tiền 100%, nếu thành viên chưa chính thức tham gia lớp học ELSA Hoàn tiền 90% từ ngày 1 tới ngày thứ 3, kể từ ngày thành viên được mời vào lớp học ELSA. Hoàn tiền 50% từ ngày 3 tới ngày thứ 7, kể từ ngày thành viên được mời vào lớp học …

ĐIỀU KHOẢN HOÀN TIỀN HỌC PHÍ Read More »