NỘI QUY KHÓA HỌC ELSA

-Thực hiện bài Test Đầu Vào trên ứng dụng ELSA (Chọn thẻ Hồ Sơ, kéo xuống dưới tìm tới thẻ “Điểm kiểm đánh giá của bạn” => chọn Làm Bài Kiểm Tra)

Thành viên phải hoàn thành bài tập được giao mỗi ngày. Không được trễ hạn quá 3 bài/tuần

Thành viên phải học tối thiểu 1h/ngày hoặc 7h/tuần.

Nếu thành viên trễ hạn 3 bài/tuần hoặc học không đủ 7h/tuần thì admin có quyền mời thành viên ra khỏi lớp học ELSA và nhóm Zalo mà không cần báo với thành viên.

Thực hiện làm bài Test định kỳ vào ngày đầu tiên của tháng.