Tổng hợp tài liệu IELTS PREPARATION mới nhất

Khi đọc bài viết này, chắc hẳn các bạn đều đang có một mục đích chung là muốn tìm các tài liệu IELTS mới nhất chất lượng để có thể ôn tập và kiểm tra kiến thức hiện tại của bản thân, cũng như có sự chuẩn bị làm quen với bài thi IELTS trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế.

Còn dưới đây là nguồn tài liệu IELTS bạn nên tìm hiểu và download nhé!

Chúc các bạn học tốt!!

TỔNG HỢP TÀI LIỆU

101 Helpful Hints For Ielts (1999 Sydney Aus)

Link

202 Useful Exercises for IELTS (2002 Sydney Aus)

Link

A Book For Ielts (2003 Intelligene)

Link

Action_plan_for_ielts (2006 Cambridge)

Link

Building Skills For Ielts

Link

Complete Ielts Band 4-5

Link

Completeielts 6.5-7.5

Link

Completeielts Band55-65

Link

Focus On Academic Skills For Ielts (2005 Long Man)

Link

Focus On Academic Skills For Ielts New 2010

Link

Focus On Ielts (2002 Longman)

Link

Focus On Ielts Foundation (2007 Longman)

Link

Focus On Ielts New Edition 2010

Link

Focus On Skills For Ielts Foundation (2007 Longman)

Link

Graduation Ielts (2007 Macmillan)

Link

High Impact Ielts (2004 Longman)

Link

Ielts British Council For General Training(Cd-rom Sefl-study)

Link

Ielts Essential Preparation (John A Gordon)

Link

Ielts Express – Intermediate (2006 Thomson)

Link

Ielts Express – Uper Inter (2006 Thomson)

Link

Ielts For Academic Purpose (2009 Mcgraw Hill)

Link

Ielts Foundation (2004 Macmillan)

Link

Ielts Masterclass (2008 Oxford)

Link

Ielts Mission For Academic(2010 Express Publlishing)(1)

Link

Ielts Mission For Academic(2010 Express Publlishing)

Link

Ielts Mission For General (2010 Express Publlishing)

Link

Ielts Scores Explained 2009

Link

Ielts Strategies For Study (1996 Macquarie University )

Link

Improve Your Ielts (2007 Macmillan)-for 4.5-7.5

Link

Insight Into Ielts (2001-cambridge)

Link

Insight Into Ielts Extra (2003 Cambridge In China)

Link

Insight Into Ielts-students Book(2008 Cambridge)

Link

Insight Into Ielts-work Book(2008 Cambridge)

Link

Instant For Ielts (2004 Cambridge)

Link

Kaplan Ielts 2009-2010

Link

Objective Ielts Advanced_full Edition(2006 Cambridge)

Link

Objective Ielts Intermediate_full Edition(2006 Cambridge)

Link

On Course For Ielts Book_teacher_student Book(2003 Oxford)

Link

Passport To Ielts (1995 Long Man)

Link

Preparation And Practice Ielts (1997 Oxford)

Link

Prepare For Ielts (1991-insearch)

Link

Prepare For Ielts_listening And Speaking (2007 Inseach)

Link

Specimen Materials (1995 Cambridge)

Link

Step Up To Ielts (2004 Cambridge)

Link

Xem thêm các bài viết khác:

IELTS Practice Test

IELTS Speaking

IELTS Reading

IELTS Writing

IELTS Listening

IELTS Vocab – Pronunciation

IELTS Grammar

IELTS Preparation

Kinh nghiệm luyện thi IELTS

Tài liệu khác